ՄՈւրաբաներ

Մուրաբաների արտադրության ժամանակ հիմնական նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի մրգերը պահպանեն իրենց համային և օգտակար բոլոր հատկանիշները: