ՄԱրինադներ

Մարինադների արտադրության մեջ օգտագործվում է միայն թարմ և հատընտիր բանջարեղեն, ինչն էլ ապահովում է վերջնական արտադրանքի բարձր որակական հատկանիշները։